top of page
醫生的案頭

​陳達明醫生

耳鼻喉科專科

香港大學內外全科醫學士

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士

英國愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士

香港耳鼻喉科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(耳鼻喉科)

​陳醫生專科服務範圍

各類耳,鼻,喉和頸部的疾病

常見手術

耳:清理耳道

        耳膜修補術

        膽脂瘤手術

 

鼻:鼻中隔成形術

        內視鏡鼻瘜肉切除術

        內視鏡鼻竇手術

        鼻甲黏膜切除術

 

喉:扁桃腺切除術

        顯微喉鏡手術

 

頸:甲狀腺切除術     

        下頜腺切除術 

        腮腺切除術

bottom of page